Værdikæden

Forsyningskæden består af værdiskabende processer og understøttende processer.

De værdiskabende processer er synlige for kunden og tilfører produktet eller ydelsen værdi for kunden/slutbrugeren

Tilsammen danner de værdiskabende processer værdikæden. Ofte bruges størsteparten af virksomhedens ressourcer og omkostninger i værdikæden.

De væsentligste understøttende processer er ledelsessystemet og informations- og styringssystemet (IT værktøjerne). Deres formål er at understøtte værdikæden i at tilfredsstille kundernes individuelle behov, ved lavest muligt ressourceforbrug.

Hver virksomhed i den fælles værdikæde anvender en række individuelle processer i bestræbelserne på at bringe varen og ydelsen frem til kunden og slutbrugeren.

At opnå såvel tilfredse kunder/slutbrugere, som tilfredsstillende resultat til virksomheden, forudsætter overblik og koordinering af alle processer i den samlede værdikæde.

Læs om Supply Chain Management her

Læs videre om Forsyningssystemer her

 

Kontakt Logistic Power

Tlf +45 51 60 64 57

kl@logistic-power.com


Værdikæden

Følg Logistic Power