No Cure – No Pay

Ingen tykke rapporter, men målbare resultater.

Har 9 års erfaring med konsulentydelser, baseret på:

Betal først, når resultaterne er opnået.

Adskilte sig fra den traditionelle konsulent ved at fokusere på konkret, praktisk og operationel optimering af processerne.

Forankring blev sikret gennem implementeringen.

Var således med hele vejen, helt indtil effektiviseringerne kunne måles.

Forundersøgelse

Forbedringsområder og potentialer blev fundet ved en forundersøgelse, som kunne omfatte hele, eller større eller mindre dele af forsyningssystemet.

Forundersøgelsen omfattede:

· Markedsanalyser og interview af kunder, leverandører, medarbejdere alt efter omfanget af opgaven.
· Analyse af relevant datamateriale.
· Gennemgang af processer (følge arbejdsgang, rutiner, instruktioner, informationer, IT mv.)

Resultatet var en kort rapport, som beskrev forbedringsområder og deres potentialer.

Workshops

Forbedringsområderne blev opdelt i mindre konkrete temaer og mål. Det kunne f.eks. være:

  • At omsætningen øges med 20% på et nyt marked.
  • At øge komplementær salg med mindst DKK 20 millioner.
  • At forbedre leveringsgraden til mindst 99%
  • At bringe lagerværdien under DKK 10 millioner.
  • At bringe indkøbspriser ned med mindst 10%
  • At spare mindst 20% på distributionsomkostninger.
  • At bringe gennemløbstiden i produktionen ned under det halve.
  • At reducere omstillingstiden på en bestemt maskine til ¼ del
  • Osv.

Hver workshop bestod typisk af 3-12 deltagere, som således udgjorde et team.

Teamet blev i hele workshoppen coachet i relevante værktøjer, teknikker, metoder, projektstyring og målopfølgning.

Resultatet af denne metode var:

· Workshoppen nåede de konkrete mål
· Workshoppens deltagere opnåede en betydelig teambuilding effekt
· Workshoppens deltagere opnåede et betydeligt kompetenceløft gennem værktøjer, teknikker, metoder, projektstyring og målopfølgning.

Kontakt Logistic Power

Tlf +45 51 60 64 57

kl@logistic-power.com


Erfaring

Følg Logistic Power