Turnaround

Kriseramte virksomheder har brug for en turnaround.

Alt for ofte overlades denne turnaround til virksomhedens ledelse, som jo ofte har travlt med at holde kreditorerne fra døren.

Kriseramte virksomheders BANK, har en særlig interesse i at virksomheden bringes på ret køl. Det skyldes, at banken ofte er en væsentlig kreditor.

Tilfør turnaround kompetence.

Derfor bør banken tilføre turnaround specialist kompetence, evt. i samarbejde med virksomheden.

Kontakt Logistic Power

Tlf +45 51 60 64 57

kl@logistic-power.com


Erfaring

Følg Logistic Power